Wat factoring kan betekenen voor uw bedrijf.

Onze klanten aan het woord. Ontdek waarom deze ondernemers beroep doen op factoring

Video Testimonial Consumerhouse

Consumerhouse - Dirk Materné [Zaakvoerder]

Lees de testimonial
Video Testimonial Consumerhouse

Consumerhouse - Dirk Materné [Zaakvoerder]

Video Testimonial Consumerhouse

×

Video Testimonial Alemaed 2

Aleamed BVBA - Dieter Werckx [Controller]

Lees de testimonial
Video Testimonial Alemaed 2

Aleamed BVBA - Dieter Werckx [Controller]

Video Testimonial Alemaed 2

×

Video Testimonial Move Intermodal

Move Intermodal NV - Carine Jonkmans [Finance Manager]

Lees de testimonial
Video Testimonial Move Intermodal

Move Intermodal NV - Carine Jonkmans [Finance Manager]

Video Testimonial Move Intermodal

×

Video Testimonial Alemaed

Aleamed BVBA - Philip Tersago [Zaakvoerder]

Lees de testimonial
Video Testimonial Alemaed

Aleamed BVBA - Philip Tersago [Zaakvoerder]

Video Testimonial Alemaed

Kijk hier

×

"Meer gemoedsrust dankzij het gespecialiseerd advies van BNP Paribas Fortis Factor"

Lamett Europe - Greta Depraetere [Financial Manager]

Lees de testimonial
"Meer gemoedsrust dankzij het gespecialiseerd advies van BNP Paribas Fortis Factor"

Lamett Europe - Greta Depraetere [Financial Manager]

"Meer gemoedsrust dankzij het gespecialiseerd advies van BNP Paribas Fortis Factor"

Door een beroep te doen op de diensten van BNP Paribas Fortis Factor als erkend en
gespecialiseerd makelaar in kredietverzekering, konden wij onze bestaande
polissen evalueren en optimaliseren.
Hierdoor besparen we niet alleen geld maar ontvingen we bijkomend ook het nodige advies
om met een gerust gevoel onze onderneming verder te kunnen uitbouwen.

×

"Factoring voelt aan als een verlengstuk van onze eigen financiële afdeling"

Screen Belgium - Olivier Claeys [Manager]

Lees de testimonial
"Factoring voelt aan als een verlengstuk van onze eigen financiële afdeling"

Screen Belgium - Olivier Claeys [Manager]

"Factoring voelt aan als een verlengstuk van onze eigen financiële afdeling"

BNP Paribas Fortis Factor heeft ons de mogelijkheid gegeven om ons bedrijf verder uit te bouwen en te professionaliseren op financieel gebied. Vroeger dienden wij wekelijks rappels te sturen, maar nu hoeven we zelf quasi geen verdere opvolging meer te doen van onze debiteuren. Door de snelle opvolging en reactiviteit voelt dit aan alsof factoring een verlengde is van onze eigen financiële afdeling. Bovendien kon het vertrouwen van onze huidige bank verstevigd worden zodat we makkelijker krediet kunnen bekomen.

×

Een soepele krediettoegang is voor ons essentieel

Etex - Mel de Vogue [CFO]

Lees de testimonial
Een soepele krediettoegang is voor ons essentieel

Etex - Mel de Vogue [CFO]

Een soepele krediettoegang is voor ons essentieel

Van Milaan tot Sao Paulo en van Lissabon tot Guangzhou: sommige Belgische bedrijven zijn écht in alle hoeken van de wereld actief. Ze doen voor hun internationale expansie almaar vaker een beroep op factoring, een bijzonder soepele financieringsvorm.

Een kleine quizvraag om mee te openen: welk groot Belgisch bouwbedrijf ontpopte zich vorig jaar tot een van de hofleveranciers van de wereldtentoonstelling in Milaan? Meer bepaald dankzij de levering van gipsplaten voor 19 van de 53 paviljoenen op die expo, goed voor een totale oppervlakte van ruim 750.000 vierkante meter? Het antwoord: Etex, een bedrijf dat tot medio jaren ‘90 als Eternit door het leven ging. Twintig jaar en een aantal strategische koerswijzigingen later is Etex goed voor een jaaromzet van 3 miljard euro.
Anno 2016 heeft Etex niet zo heel veel meer te maken met het oude Eternit. ‘We hebben natuurlijk onze gemeenschappelijke geschiedenis, maar dit bedrijf is de voorbije jaren toch stevig van aanzicht veranderd’, vertelt CFO Mel De Vogue. ‘Zo hebben we in 2011 de gipsplatendivisie overgenomen van een rechtstreekse concurrent. Die overname was echt een sleutelmoment in onze recente geschiedenis. Onze omzet is toen in één klap met 50 procent gestegen, van 2 tot 3 miljard euro. Vandaag is de productie van gipsplaten uitgegroeid tot een van onze belangrijkste activiteiten, we zijn daarmee overigens ook de nummer drie in Europa.’

Internationale expansie

Een aantal jaren geleden zette Etex ook de productie van keramieken dakpannen stop, jarenlang een icoonproduct van het bedrijf. ‘Vandaag zijn de gevelplaten en de gipsplaten samen al goed voor zowat de helft van onze omzet. Daarnaast zijn er ook nog de verschillende nieuwe soorten dakbedekking en de afdeling ‘fire protection’ of brandwerende bouwmaterialen die het plaatje vervolledigen. Een haast constante groei vormt de rode draad in ons bedrijfsverhaal. Die groei ging de voorbije jaren hand in hand met een uitgesproken internationalisering. We zitten vandaag zelfs al in meer dan veertig landen. Europa blijft een stabiele groeimarkt, met het Verenigd Koninkrijk en Centraal-Europa als stevige uitschieters. Maar de echt grote groei zat de voorbije jaren vooral in Latijns-Amerika. Ook Afrika en Zuid-Azië doen het bijzonder goed, met Indonesië als een echte booming market’, klinkt het nog.

Factoring als aanvulling

Hoewel de economische context de voorbije jaren niet echt rooskleurig was, had Etex nooit problemen om verse kredieten te krijgen bij de banken. ‘Dat komt wellicht ook omdat wij onze schuldgraad de voorbije jaren sterk hebben verbeterd, waardoor de banken altijd het volste vertrouwen hebben behouden in dit bedrijf’, zegt De Vogue ‘Toen ik hier anderhalf jaar geleden aan boord kwam als CFO vond ik het net als mijn voorganger een goede zet om onze kredietlijnen wat meer te diversifiëren. Factoring is daar in mijn ogen een ideaal instrument voor, zeker nu we een dergelijk akkoord konden afsluiten voor een hele rist Europese landen waar Etex actief is.’
‘Met deze financieringsvorm hebben we in al die landen een heel soepele krediettoegang op korte en middellange termijn, en dat is voor een bedrijf als het onze extreem belangrijk’, gaat De Vogue verder. Factoring zal meestal geen alleenstaande oplossing zijn, voegt hij toe. ‘Maar het vormt wel een ideale en uiterste soepele aanvulling op andere vormen van financiering.’
‘Waar we hier aan hebben meegewerkt, is zonder meer een strategische koerswijziging in de verdere financiering van het bedrijf’, verduidelijkt Stijn Langers, Corporate Banker voor de groep Etex bij BNP Paribas Fortis. ‘Etex had behoefte aan een financiering van 200 miljoen euro en is dus op zoek gegaan naar een alternatief voor de klassieke kredietlijnen. In vergelijking met andere kredietvormen bood factoring hier niet alleen een flexibel maar ook een financieel aantrekkelijk alternatief.’
Etex koos er finaal voor om het beheer van de facturen volledig zelf te blijven doen. ‘Een puur commerciële beslissing’, geeft De Vogue aan. ‘Daarenboven behouden wijzelf via een bijzonder handig onlineplatform een volledig overzicht van openstaande facturen.’ voegt hij er aan toe.

Een soepel spaarpotje

‘Een van de belangrijkste troeven van factoring is inderdaad die soepelheid’, bevestigt Jef Ramaekers, Manager Client Relations bij BNP Paribas Fortis Factor. ‘De beschikbare financiering loopt evenredig met de mogelijke groei van de omzet en openstaande handelsvorderingen. Wie veel facturen heeft openstaan, kan ook veel financiering opnemen. Heb je minder facturen openstaan, dan is je liquiditeitsbehoefte vaak ook een stuk lager en heb je dus minder behoefte aan financiering. Bij factoring creëer je als het ware een soort spaarpotje. Terwijl in het geval van een vaste kredietlijn vooraf een bepaald kredietbedrag wordt vastgelegd op basis van een analyse van een dossier, pakweg 100 miljoen euro. Maar stel dat je omzet heel sterk groeit en je eigenlijk nood hebt aan 150 miljoen? Dan moet je opnieuw bij de bank aankloppen voor een verhoging. De bank zelf ziet factoring dan weer als een financieringsvorm met relatief weinig risico’s, omdat de openstaande facturen een degelijke “zekerheid” vormen, vult Stijn Langers aan.’
Dat factoring de laatste jaren almaar populairder wordt, blijkt ook uit de cijfers: in België verdubbelde tussen 2000 en 2015 het factoringvolume. ‘Vandaag kunnen we al in zeven Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Polen) gebruik maken van deze financieringsoplossing, op korte termijn komen er daar nog eens drie bij (Denemarken, Ierland en Duitsland)’, geeft Mel De Vogue nog aan. ‘Voor Etex is onder andere dat Pan-Europese aspect een grote meerwaarde.’


Bron : BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect

×

"Een persoonlijke aanpak is geen loos begrip bij BNP Paribas Fortis Factor"

BK2/Target Recruitment - Joris Vivijs [Managing Director]

Lees de testimonial
"Een persoonlijke aanpak is geen loos begrip bij BNP Paribas Fortis Factor"

BK2/Target Recruitment - Joris Vivijs [Managing Director]

"Een persoonlijke aanpak is geen loos begrip bij BNP Paribas Fortis Factor"

Samen met BNP Paribas Factor heb ik mijn bedrijf exponentieel doen groeien van 1 miljoen EUR omzet naar 10 miljoen EUR op zes jaar tijd. Op eigen kracht was dit nooit mogelijk geweest. Daarenboven volgen zij de debiteuren op waardoor ik op al die tijd maar 2 wanbetalers heb gehad. Reeds van bij de start van onze samenwerking kan ik beroep doen op een professioneel team van toegewijde contactpersonen. Een persoonlijke aanpak is bij BNP Paribas Fortis Factor echt geen loos begrip.

×

"Dankzij factoring kunnen we kort op de bal spelen qua debiteurenopvolging"

Eurowood - Ronny Van Keirsblick [Financieel directeur]

Lees de testimonial
"Dankzij factoring kunnen we kort op de bal spelen qua debiteurenopvolging"

Eurowood - Ronny Van Keirsblick [Financieel directeur]

"Dankzij factoring kunnen we kort op de bal spelen qua debiteurenopvolging"

Destijds waren we op zoek naar een oplossing voor de financiering van onze wissels. Maar al snel zijn we overgeschakeld naar een volledig factorcontract voor al onze debiteuren waar we tot op vandaag heel tevreden over zijn. In samenspraak met de factor volgen wij in eerste instantie zelf nog gedeeltelijk onze debiteuren op. Daarna neemt - in geval van niet-betaling - de factor over op het afgesproken tijdstip. Dit is voor ons de ideale combinatie om kort op de bal te kunnen spelen en biedt ons het nodige "comfort" en "zekerheid" qua debiteurenopvolging.

×

"Factoring biedt ons de nodige groeifinanciering"

Alsico - Stefanie Martens [Finance]

Lees de testimonial
"Factoring biedt ons de nodige groeifinanciering"

Alsico - Stefanie Martens [Finance]

"Factoring biedt ons de nodige groeifinanciering"

Dankzij de financiering via factoring op basis van onze openstaande debiteurenportefeuille kunnen wij zonder extra kredieten onze groei volledig financieren. Bovendien verloopt de aanlevering van onze gegevens op een eenvoudige manier, in tegenstelling tot wat ik vroeger dacht. Ook voor ons bedrijf in Frankrijk verloopt de samenwerking met de Franse factorentiteit vlot.

×

"Factoring is een ideale oplossing voor KMO's die op zoek zijn naar internationale uitbreiding"

Eurogarden - Steven Geens [CFO]

Lees de testimonial
"Factoring is een ideale oplossing voor KMO's die op zoek zijn naar internationale uitbreiding"

Eurogarden - Steven Geens [CFO]

"Factoring is een ideale oplossing voor KMO's die op zoek zijn naar internationale uitbreiding"

BNP Paribas Fortis Factor bood ons niet alleen de nodige groeifinanciering voor onze Belgische entiteit. Dankzij haar aanwezigheid in meerdere landen konden er ook de nodige synergiën op het gebied van financiering worden gecreërd voor ons buitenlands filial. Gezien BNP Paribas Fortis Factor ook makelaar is in kredietverzekering kan zij ook hier op verschillende fronten met ons meedenken en de gepaste oplossingen aanreiken.

×

"Factoring bespaart ons veel werk"

Districoal - Jean-Marc Navarre [Administrateur Délégué]

Lees de testimonial
"Factoring bespaart ons veel werk"

Districoal - Jean-Marc Navarre [Administrateur Délégué]

"Factoring bespaart ons veel werk"

Voorheen dienden wij veel tijd te besteden aan de opvolging van onze facturen. Nu wordt alles voor ons gedaan door BNP Paribas Fortis Factor. Dit bespaart ons veel werk. Dankzij de bevoorschotting op onze facturen kunnen we ook genieten van een flexibele en betaalbare financiering direct gelinkt aan onze seizoensgebonden omzet.

×

"Dankzij het extra werkkapitaal via factoring kunnen wij volop verder investeren in R&D"

GymnaUniphy - Peter Sillen [Finance & Operations Manager]

Lees de testimonial
"Dankzij het extra werkkapitaal via factoring kunnen wij volop verder investeren in R&D"

GymnaUniphy - Peter Sillen [Finance & Operations Manager]

"Dankzij het extra werkkapitaal via factoring kunnen wij volop verder investeren in R&D"

Toen wij destijds op zoek waren naar extra werkkapitaal om ons bedrijf verder te versterken, bood factoring ons een duwtje in de rug dankzij de bevoorschotting op basis van onze debiteurenportefeuille. Omwille van de flexibele factorfinanciering en de vlottere betalingen door onze klanten kunnen wij nu ook meer investeren in R&D. Operationeel zijn we van bij de start en bij elke verdere stappen in de samenwerking steeds goed ondersteund geweest, ook voor onze internationale activiteiten.

×

"Dankzij BNP Paribas Fortis Factor voel ik mij goed omringd"

Agomoon - Philippe Aymard [CFO]

Lees de testimonial
"Dankzij BNP Paribas Fortis Factor voel ik mij goed omringd"

Agomoon - Philippe Aymard [CFO]

"Dankzij BNP Paribas Fortis Factor voel ik mij goed omringd"

Gezien de sterke groei van ons bedrijf hebben we nood aan flexibele financiering die onze groei mee volgt. Vroeger eisten we daarom 50% voorschot van onze klanten. Dankzij factoring is dit niet langer nodig. Dit geeft onze klant meer tijd om zijn goederen te verkopen alvorens hij ons dient te betalen. Commercieel is dit zeker een troef. Daarnaast genieten wij van een flexibele financiering op basis van onze openstaande facturen die onmiddellijk bruikbaar is aan een zeer redelijke prijs. Aan de hand van de risicodekking die al dan niet kan worden afgegeven op mijn klanten kan ik mijn klantenrisico inschatten en onze commerciële strategie verder uitstippelen.

×

"Factoring bood ons extra zuurstof"

Sodial - Doriane Orcel [Assistante de Direction]

Lees de testimonial
"Factoring bood ons extra zuurstof"

Sodial - Doriane Orcel [Assistante de Direction]

"Factoring bood ons extra zuurstof"

In een kleine KMO heb je onvoldoende tijd om rappels te sturen en het klantenrisico kort op te volgen. Dankzij factoring kunnen we tijd besparen en hebben we een beter overzicht. Aangezien alle betalingen via de factor passeren dienen wij slechts één bankrekening op te volgen, terwijl we vroeger elke dag de betalingen op de verschillende banken dienden te controleren. Ook beschikken wij dankzij factoring over meer cashflow, ook op het einde van het jaar. Dit jaar hoefden wij ons hierover voor de eerste keer in lange tijd geen zorgen te maken.

×

"Factoring biedt ons meer zicht op het betalingsgedrag van onze debiteuren"

Sanicomfort - Johan Delrue [Gedelegeerd bestuurder]

Lees de testimonial
"Factoring biedt ons meer zicht op het betalingsgedrag van onze debiteuren"

Sanicomfort - Johan Delrue [Gedelegeerd bestuurder]

"Factoring biedt ons meer zicht op het betalingsgedrag van onze debiteuren"

Gezien wij onze leveranciers contant dienen te betalen kunnen wij dankzij factoring meer genieten van financieel comfort en dienen wij niet meer te wachten tot onze klanten hun facturen hebben betaald. Dankzij de dubbele controle op de kredietwaardigheid en de uitgebreide rapportering hebben wij een perfect zicht op het betalingsgedrag van onze debiteuren. Bovendien kon dankzij factoring ook de relatie met onze bankiers worden versterkt.

×

"Door de uitbesteding van onze debiteurenopvolging aan factoring merken we dat rappels echt wel werken"

Lamett Europe NV - Greta Depraetere [CFO]

Lees de testimonial
"Door de uitbesteding van onze debiteurenopvolging aan factoring merken we dat rappels echt wel werken"

Lamett Europe NV - Greta Depraetere [CFO]

"Door de uitbesteding van onze debiteurenopvolging aan factoring merken we dat rappels echt wel werken"

Factoring helpt om onze kredietlijnen mee te laten evolueren in functie van onze groei. Dankzij de tools die ter beschikking worden gesteld verloopt de aanlevering van de gegevens zeer vlot. Versturen van rappels via de factor aan onze debiteuren heeft wel degelijk impact op het betalingsgedrag van onze debiteuren.

×

"Dankzij factoring beschikken wij over een flexibele, betaalbare financiering en worden onze debiteuren op een gestructeerde manier opgevolgd"

Sidaplax - Katrien Verstuyft [Finance Manager]

Lees de testimonial
"Dankzij factoring beschikken wij over een flexibele, betaalbare financiering en worden onze debiteuren op een gestructeerde manier opgevolgd"

Sidaplax - Katrien Verstuyft [Finance Manager]

"Dankzij factoring beschikken wij over een flexibele, betaalbare financiering en worden onze debiteuren op een gestructeerde manier opgevolgd"

Voor de start met factoring waren we vaak het slachtoffer van klanten die steeds trager betaalden, wat de nodige druk zette op onze cashflow. Dankzij de strikte opvolging werd de betalingstermijn sterk teruggedrongen en konden we bovendien beschikken over bijkomende flexibele financiering.

×

"Factoring heeft ons geholpen om onze groei te financïeren"

Laboratoria Smeets - Jef Verplaetse [Managing director]

Lees de testimonial
"Factoring heeft ons geholpen om onze groei te financïeren"

Laboratoria Smeets - Jef Verplaetse [Managing director]

"Factoring heeft ons geholpen om onze groei te financïeren"

In het kader van een overname en een aantal zware toekomstgerichte investeringen hadden we behoefte aan bijkomend werkkapitaal. Dankzij de bevoorschotting op basis van onze debiteurenportefeuille konden wij op een snelle en flexibele manier beschikken over bijkomende (overname)financiering.

×

"Dankzij factoring zijn we minder afhankelijk van het betalingsgedrag van onze debiteuren"

Luik Natie - Johan Cailliez [Finance Manager]

Lees de testimonial
"Dankzij factoring zijn we minder afhankelijk van het betalingsgedrag van onze debiteuren"

Luik Natie - Johan Cailliez [Finance Manager]

"Dankzij factoring zijn we minder afhankelijk van het betalingsgedrag van onze debiteuren"

Gezien in onze sector kleine marges worden gehanteerd stonden we eerst wat weigerachtig tegen het afsluiten van een factorcontract. 3 jaar na de start zijn we uiterst tevreden. Niet alleen betalen onze klanten stipter, maar kan ook onze groei van de laatste jaren soepel opgevangen worden dankzij de continuïteit die factoring ons biedt zowel op administratief als financieel vlak.

×

Gezonde bedrijven naar een nog hoger niveau tillen

Arseus - Jan Ponnet en Cedric De Quinnemar [CEO]

Lees de testimonial
Gezonde bedrijven naar een nog hoger niveau tillen

Arseus - Jan Ponnet en Cedric De Quinnemar [CEO]

Gezonde bedrijven naar een nog hoger niveau tillen

Het ondernemersduo Jan Ponnet en Cedric De Quinnemar nam vorige zomer Arseus Medical over. Intussen al hun vierde overname, die ze dit keer financierden met een mix van traditionele bankfinanciering en factoring.

image

De term serieondernemer lijkt uitgevonden voor mensen zoals Jan Ponnet en Cedric De Quinnemar, die met Arseus Medical al aan hun vierde overname toe zijn. In 2009 bundelden ze hun krachten om Foresco Packaging over te nemen, een producent van op maat gemaakte verpakkingen voor industriële goederen. Daarna was het de beurt aan kledijmerk Gigue en de Antwerpse verf- en decoratiespecialist Tony Mertens. ‘Het zijn totaal verschillende ondernemingen die één ding gemeen hebben: op het moment van de overname werd het volledige potentieel niet benut’, zegt Jan Ponnet.

Met Arseus Medical koos het ondernemersduo opnieuw voor een totaal nieuwe sector. Het bedrijf verdeelt uiteenlopende medische apparatuur en materialen: van monitoringtoestellen en laserapparatuur, tot handschoenen, spuiten en steriele verbanden. Klanten zijn onder meer ziekenhuizen, huisartsen, oog- artsen, thuisverpleegkundigen en zorgcentra. ‘Het bedrijf waseen onderdeel van het beursgenoteerde Arseus. In die grote onderneming was het slechts een kleine divisie. De focus lag niet op groei, alleen op rentabiliteit en stabiliteit’, zegt Ponnet.

Factoring

De overname en de bijhorende financieringsdeal werden in amper een maand tijd uitgewerkt.

Er kwam een investeringskrediet om de overname te financieren, een kaslijn als verzekering tegen onverwachte uitgaven en dan nog factoring voor de financiering van de groei. Vooral factoring is een opmerkelijke keuze. Veel ondernemingen gebruiken factoring als financieringsvorm omdat het een goede manier is om over voldoende werkkapitaal te beschikken. Factormaatschappijen zorgen voor financiering op basis van overgedragen openstaande handelsvorderingen. ‘Factoring is een heel flexibele formule van financiering’, zegt Veerle Ronsyn, relatiebeheerder bij BNP Paribas Fortis. ‘De financiering neemt toe naarmate de omzet stijgt, waardoor een onderneming haar groei kan financieren. Andere kortetermijnkredieten zoals straight loans of kaskredieten zijn veeleer gebaseerd op een momentopname in de levenscyclus van de onderneming en evolueren dus niet altijd mee.’


×

Andere websites

×

Login

×