Meer werkkapitaal voor uw onderneming

Bevoorschotting op uw uitstaande facturen
Veel ondernemingen die gebruikmaken van factoring, doen naast de uitbesteding van hun debiteurenbeheer ook een beroep op bevoorschotting op basis van hun openstaande facturen.

Hierbij bevoorschot de factormaatschappij onmiddellijk na ontvangst van de factuur al een percentage van het factuurbedrag - doorgaans tussen 75 en 85%. Het saldo ontvangt u wanneer uw debiteur aan de factormaatschappij heeft betaald. In ruil betaalt u een interest op het gefinancierde bedrag.

De voordelen van deze vorm van bevoorschotting zijn onmiskenbaar:

  • u genereert bijkomend werkkapitaal op basis van uw openstaande debiteurenportefeuille
  • u verbetert uw cashpositie zodat u makkelijker kunt investeren of nieuwe markten aanboren.
  • bovendien kunt u als snelle betaler interessante kortingen bedingen bij uw leveranciers

Er is een directe link tussen uw beschikbare cash en uw omzetgroei: meer verkopen betekent meer financiering voor de verdere groei van uw onderneming

Meer weten?
Mocht u nog bijkomende vragen hebben aarzel niet om te contacteren op het nummer 016/31.35.35 of via factoring@bnpparibasfortisfactor.com

Onze klanten over deze dienst:

"Dankzij de flexibele factorfinanciering kunnen wij perfect onze snelle groei ondersteunen en onze seizoensschommelingen opvangen"

"Dankzij de flexibele factorfinanciering kunnen wij perfect onze snelle groei ondersteunen en onze seizoensschommelingen opvangen"

Ijsboerke/Glacio/BIG - Werner Van Springel [CFO]

Lees de testimonial
"Dankzij de flexibele factorfinanciering kunnen wij perfect onze snelle groei ondersteunen en onze seizoensschommelingen opvangen"

Ijsboerke/Glacio/BIG - Werner Van Springel [CFO]

"Dankzij de flexibele factorfinanciering kunnen wij perfect onze snelle groei ondersteunen en onze seizoensschommelingen opvangen"

Factoring biedt een oplossing om onze seizoensafhankelijke omzetcurve en onze snelle groei van de laatste jaren mee te ondersteunen. Daarnaast levert factoring ons ook heel wat tijdswinst op het gebied van debiteurenopvolging en administratie. Dit zowel voor onze binnen- als buitenlandse debiteuren. Het was dan voor ons ook een bewuste keuze om na onze positieve ervaring met één entiteit ook voluit voor factoring te kiezen voor onze tweede entiteit.

×
meldevogue

Een soepele krediettoegang is voor ons essentieel

Van Milaan tot Sao Paulo en van Lissabon tot Guangzhou: sommige Belgische bedrijven zijn écht in alle hoeken van de wereld actief. Ze doen voor hun internationale expansie almaar vaker een beroep op factoring, een bijzonder soepele financieringsvorm.Een kleine quizvraag om mee te openen: welk groot...

links.buttons.story

Uw data. Altijd bij de hand en steeds online bereikbaar.

Via onze online applicaties ‘Copiloot’ en ‘Speedata’ kan u alle informatie bekijken die deel uitmaakt van uw factoringovereenkomst. U kan via deze website: kredietlimieten aanvragen, de situatie van uw factorrekening raadplegen, uw openstaande debiteurensaldi consulteren, facturen en creditnota’s doorsturen, financieringsaanvragen doen. Al de informatie wordt continu geüpdatet waardoor u waardevolle tijd uitspaart.

SPEEDATA COPILOOT CLIENTMANAGER
Factoring

Andere websites

×

Login

×